od Nicejskiego po Vaticanum II

 

"Przyczyną zwołania Soboru był Eutyches, mnich z Konstantynopola (ur. ok. 378), który uważał, że po wcieleniu ludzka natura została całkowicie wchłonięta przez naturę boską, dlatego po zjednoczeniu możemy mówić o jednej tylko naturze Syna Bożego, boskiej. Wynika z tego, że Syn Boży nie jest „współistotny” z nami w człowieczeństwie, a zatem nie mógł nas odkupić: ponieważ ludzka natura została wchłonięta przez boskość Logosu, Jezus po unii hipostatycznej nie jest naprawdę człowiekiem, znika także zgorszenie Wcielenia i krzyża. By doprowadzić do wyjaśnienia sporu, cesarzowa Pulcheria z małżonkiem Marcjanem zwołała sobór w Chalcedonie (451), który przeszedł do historii jako najliczniejszy w spośród siedmiu soborów pierwszego tysiąclecia (600 biskupów) i najważniejszy spośród nich"

POBIERZ SOBÓR CHALCEDOŃSKI - DOKUMENTY

zaprzyjaźnione

strony:

Created by © 2011-2015 Adalberto

Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.

Kol 1,18

Chrystus i Kościół tworzą więc „całego Chrystusa” – Christus totus. Kościół stanowi jedno z Chrystusem.

Katechizm nr 795

Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków.

Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio 4

polecane

fajne telefony: