od Nicejskiego po Vaticanum II

 

Sobór konstantynopolitański I - 381r.

 

"Sobór został zwołany z powodu pojawienia się pneumatomachów, inaczej duchoburców lub macedonian. Twierdzili oni, że Duch Święty jest stworzonym narzędziem Boga, podobnym do aniołów. Pneumatomachowie zostali potępieni na wielu synodach: w Aleksandrii w roku 362 któremu przewodniczył Atanazy, w Rzymie w roku 378 i w końcu na Soborze w Konstantynopolu w 381 roku który definitywnie potępił tę herezję".

POBIERZ SOBÓR KONSTANYTNOPOLITAŃSKI I - DOKUMENTY

zaprzyjaźnione

strony:

Created by © 2011-2015 Adalberto

Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.

Kol 1,18

Chrystus i Kościół tworzą więc „całego Chrystusa” – Christus totus. Kościół stanowi jedno z Chrystusem.

Katechizm nr 795

Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków.

Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio 4

polecane

fajne telefony: