od Nicejskiego po Vaticanum II

 

Sobór Konstantynopolitański II - 553r.

 

"Głównym zadaniem drugiego soboru konstantynopolitańskiego było wskazanie, w jaki sposób należy rozumieć definicję soboru Chalcedońskiego. Kanony chrystologiczne tego soboru odrzucają zarówno nestorianizm (kan. 5-7), jak i naukę Eutychesa (kan. 8), podkreślając jedność osoby Syna Bożego bardziej, niż różnice natur. W kanonach Soboru po raz pierwszy też został użyty techniczny termin oznaczający zjednoczenie obu natur: unia hipostatyczna (zjednoczenie obu natur w osobie Boskiego Logosu)".

POBIERZ SOBÓR KONSTANTYNOPOLITAŃSKI II - DOKUMENTY

zaprzyjaźnione

strony:

Created by © 2011-2015 Adalberto

Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.

Kol 1,18

Chrystus i Kościół tworzą więc „całego Chrystusa” – Christus totus. Kościół stanowi jedno z Chrystusem.

Katechizm nr 795

Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków.

Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio 4

polecane

fajne telefony: