od Nicejskiego po Vaticanum II

 

Sobór Kontantynopolitański III - 680-681r.

 

"Na Soborze tym chodzić będzie o pytanie o dwie wole i dwa źródła działania pochodzące od dwóch natur, czyli o błąd monoenergizmu (jedno działanie) i monoteletyzmu (jedna wola)".

POBIERZ SOBÓR KONSTANTYNOPOLITAŃSKI III - DOKUMENTY

zaprzyjaźnione

strony:

Created by © 2011-2015 Adalberto

Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.

Kol 1,18

Chrystus i Kościół tworzą więc „całego Chrystusa” – Christus totus. Kościół stanowi jedno z Chrystusem.

Katechizm nr 795

Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków.

Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio 4

polecane

fajne telefony: