od Nicejskiego po Vaticanum II

 

Piąty Sobór Laterański (1512-1517)

 

Sobór został zwołany przez Papieża Juliusza II a po jego śmierci kontynuował go Leon X. W teorii miał on przyczynić się do reformy Kościoła, ale jego uchwały nie zostały wprowadzone w życie. W roku zakończenia Soboru ma swój początek reformacja Marcina Lutra.

Źródła: F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 1998, s. 171-; K. Schatz, Sobory Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001, s. 158-160; Dokumenty Soborów Powszechnych t. IV, oprac. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2005, s. 21-22.

POBIERZ SOBÓR LATERAŃSKI V - DOKUMENTY

zaprzyjaźnione

strony:

Created by © 2011-2015 Adalberto

Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.

Kol 1,18

Chrystus i Kościół tworzą więc „całego Chrystusa” – Christus totus. Kościół stanowi jedno z Chrystusem.

Katechizm nr 795

Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków.

Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio 4

polecane

fajne telefony: