od Nicejskiego po Vaticanum II

 

Sobór Nicejski II - 787r.

 

"Był to ostatni, siódmy Sobór powszechny uznawany przez Kościół katolicki i Kościoły prawosławne. Głównym powodem zwołania go była walka z ikonami i z tymi, którzy im oddawali cześć, czyli ikonoklazm. Konflikt, który dotknął wschodnią cześć cesarstwa rzymskiego ze stolicą w Konstantynopolu, trwał z przerwami od 727 do 843 roku. Na zakończenie soboru cesarzowa Irena i cesarz Konstantyn VI podpisali decyzję, zgodnie z którą kult ikon jest prawomocny. Pod dokumentem, pod którym jako pierwsi z zebranych biskupów podpisali się lagaci papiescy, podkreśla się, że należy czcić Krzyż Święty, obrazy Chrystusa i Matki Najświętszej, świętych i aniołów, że można i należy oddawać im cześć przez przyklękanie, okadzanie, palenie świateł, byleby pamiętać, że adoracja w sensie ścisłym (alethine latreia) przynależy się jedynie Bogu"

POBIERZ SOBÓR NICEJSKI II - DOKUMENTY

zaprzyjaźnione

strony:

Created by © 2011-2015 Adalberto

Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.

Kol 1,18

Chrystus i Kościół tworzą więc „całego Chrystusa” – Christus totus. Kościół stanowi jedno z Chrystusem.

Katechizm nr 795

Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków.

Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio 4

polecane

fajne telefony: