od Nicejskiego po Vaticanum II

 

Drugi Sobór Watykański (1962-1965)

 

Został zwołany przez Papieża Jana XXIII a po jego śmierci kontynuowany przez Pawła VI. Ogłosił 16 dokumentów: cztery konstytucje dogmatyczne, dziewięć dekretów i trzy deklaracje. Największe nowości wniósł w zakresie zmian w liturgii, nowym, pozytywnym podejściu do wolności religijnej, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

 

Źródła: F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 1998, s. 219-241; K. Schatz, Sobory Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001, s. 265-328;

DOKUMENTY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II:

KONSTYTUCJE:

DEKRETY:

DEKLARACJE:

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

zaprzyjaźnione

strony:

Created by © 2011-2015 Adalberto

Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.

Kol 1,18

Chrystus i Kościół tworzą więc „całego Chrystusa” – Christus totus. Kościół stanowi jedno z Chrystusem.

Katechizm nr 795

Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków.

Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio 4

polecane

fajne telefony: